Kaos

Dessa sidor innehåller en diskussion om varför världen befinner sig i kaos. Den kommer i huvudsak redovisa fakta, använda logik och innehålla resonemang. Några källor anges inte ty i de länkar (länk/grå-markerad text) som ges finns en uppsjö av källor.

Den första diskussionen diskuterar varför förintelsen är en saga.

Den andra diskussionen diskuterar banker och vilka som tjänar på dessa.

Den tredje diskussionen diskuterar krig och vilka som tjänar på dessa.

Den fjärde diskussionen diskuterar …

Målsättningen med denna skrift är att bli ett alternativ till en del av historieundervisningen i den svenska skolan. Aldrig mer skall svenska elever och studenter lämnas ensamma när det gäller att förstå varför saker inträffar.

Tyvärr är det mesta referensmaterialet på engelska så den som skall ha verklig behållning måste lägga manken till för att lära sig detta språk. Ni andra får tro mig på mitt ord.

Nu är det inte möjligt att lära ut utan man kan bara lära in och därför har jag stoppat in en del uppgifter för läsaren. De handlar alla om att göra egna undersökningar. Dessa presenteras lämpligen för andra i seminarieform – till exempel klassen eller studiegruppen.

Skriften finns även som pdf-fil här: kaosbalagan. Det står var och en fritt att ladda ner och använda materialet efter eget tycke och smak. Rättskaffens personer anger dock källan. Ser gärna att spegelkopior skapas.

För de av er som är språkligt kunniga, och som kan tänka er att hjälpa till, så behövs översättningar både till svenska (för att vi är svenskar) och engelska (för att skapa en engelsk version). Ett möjligt diskussionsforum är att starta en tråd på flashback. Det kan vem som helst göra. Ni behöver alltså inte vänta på mig.

Jag har öppnat kommentarsfälten. Kommentarer kommer läsas men endast de kommentarer som bidrar med sakinformation kommer att läggas ut. Allteftersom informationen blir inarbetad i texten kommer de tas bort.

Målet är att skapa en bok som beskriver den historiska sanningen, utan skygglappar, oavsett vad denna sanning visar.

Alltså: Hat, men även beröm, är ointressant.

Annons