Judea

Engelska wikipedia definerar en nation som ”A nation refers to a large group of people who share a common language, culture, ethnicity, descent, or history”. Det finns de som anser att territorium är inkluderat i begreppet nation men det blir då snarare fråga om en nationalstat.Vi kommer hålla oss till den första definition och då bildar judarna en nation ty: de har ett judiskt språk, en judisk kultur, en judisk etnicitet, en judisk härstamning och en judisk historia. Dessa 5 punkter behandlas bland annat i boken Jewish Supremacism (den finns nu på svenska: Den judiska racismen, Logik förlag).

Här använder jag begreppet Judea för denna nation och i den inkluderar jag alla sionister (judar liksom icke-judar), de judar som stödjer dessa och de judar som under falska förespeglingar tilltvingat/r sig pengar samt de flesta bankirer.

På 60-talet kallades denna grupp monopolkapitalet. I Judeas utkant finns alla de judar som inte tar klart avstånd från Judeas ledning. Denna ledning kommer jag framgent
kalla Pengaväxlarna.

Uppgift 4 Undersök om tesen ”den judiska kulturen är rasistisk” är sann eller ej. Du måste då först definiera vad du menar med rasism och utifrån denna definition bekräftar/motbekräftar du tesen.

Varför arbetsläger

Arbetsläger (mera populärt kallade koncentrationsläger, en term som myntades av den brittiska militären under Boerkriget) tillämpas av myndigheter i orostider eller om en grupp har tagit makten med våld. I dessa läger inhyser de gamla/nya makthavarna de grupper, av befolkningen, som mer eller mindre strider mot den befintliga/genomdrivna samhällsordningen.

Koncentrationsläger kan endast skapas av en härskande makt (ej privata aktörer) och deras funktion är, förutom billig arbetskraft, att hålla motståndare borta från medborgarna i övrigt. Detta kan bero på en önskan om att slippa spioner, sabotage, mullvadar eller helt enkelt slippa kritik.

Historiska arbetsläger

Det är nyttigt att sätta in saker i sina sammanhang och den första frågan man bör ställa sig är: Vilka är de historiska och nutida arbetslägren i världen?

Observera att enligt denna sida fanns i Sverige under andra världskriget 8 interneringsläger, varav 2 var arbetsläger. I dessa läger hamnade de svenskar som inte stödde den svenska regeringens politik. Deras åsiktsstraff var betydligt större, än åren i läger, ty när lägren stängdes hade de svårt att finna arbete. Banbullan sträckte sig långt fram i tiden. Vidare har samtliga dokument brännts så det är mer än tveksamt, ja nästan säkert, att anordnarna av dessa läger aldrig kan ställas till ansvar.

I Sydafrika fanns under Boerkriget ett brittiskt koncentrationsläger vid namn Bloemfontein varifrån bilden nedan kommer.

judea__1
Lizzie van Zyl, shortly before her death.

Britterna har en historia av flera läger där fångarna helt enkelt svalt ihjäl. En av dessa lägerfångar var barnet Lizzie van Zyl som försvagad av svält dog i tyfus. Hon blev 7 år – slå upp henne på nätet! Läs gärna artikeln  A Boer Girl’s Memories of the War.

Även USA har/hade arbetsläger och från ett av dessa under inbördeskriget, Andersonville, kommer fotografiet nedan. Mer material hittar ni under: Inbördeskriget i USA. Läs även Shattering the Icon of Abraham Lincoln och du finner att Nordsidan använde samma teknik som de Allierade under andra världskriget.

judea__2Uppgift 5 Skriv en rapport över interneringslägren på nord- respektive sydsidan. Ta även reda på villkoren för invånarna på syd- respektive nordsidan

Dock de mest kända interneringslägren i USA torde vara de läger där japaner internerades – efter bombningarna av Pearl Harbour. Bombningar som administrationen Roosevelt (gift med en judinna) väl kände till att de skulle ske, långt innan anfallet. Man nöjde sig med att flytta på ett par värdefulla fartyg men brydde sig varken om den civila eller militära befolkningen. Så skapade man sitt skäl för att gå med i kriget. Läs mer om interneringen av de amerikanska japanerna på engelska wikipedia tråkigt nog är svenska wikipedia desinformativ och ibland lögnaktig när det gäller politiska frågor.

För att få full förståelse för det landsförräderi Roosevelt begick mot USA och dess befolkning, på sionisternas order, rekommenderar jag läsning av Franklin Delano Roosvelt, My exploited father-in-Law av Curtis B. Dall. Här några citat från sidorna 161-162:

Admiral Zacharias, was the man who first alerted me to the fact that we had broken the secret Japanese code many weeks before the attack on Pearl Harbor.

samt

I (Zacharias) had not been long in that Command when an order came through from Washington for me to transfer several capital ships and some auxiliaries, including oilers, for duty in other areas, which reduced my strength about 20%. Then, several months later, in June of 1941, as I recall it, I was ordered to detach and transfer more capital ships.

Vilka som styrde i kulisserna är inte så svårt att förstå men det är en annan historia.

Här kommer så en bild ”från” arbetslägret i Buchenwald, Tyskland, och jag sätter från inom citationstecken ty bilden har bevisats vara redigerad i efterhand. Den är en blandning av en sann bild och ett tillägg. Till exempel är mannen vid stolpen inlagd i efterhand och jämför man männen i den nedersta raden med männen i de två övre raderna slås man av olikheterna – två välmående rader, en mager rad och en svältande.

Sjukan på koncentrationslägret Buchenwald
Sjukan på koncentrationslägret Buchenwald

Bilden är tagen från sjukan och visar individer i olika stadier av tyfus. Den publicerades av The New York Times Magazine den 6/5-1945. I tidningen kan man hitta samma foto som ovan men den nakne och undernärde mannen är inte med på bilden.

Man måste vara medveten om att tyskarna behövde all den arbetskraft de kunde få och att då medvetet svälta den till döds är inte logiskt. Det blir inget bra utfört arbete av benrangel.

När ni ser dylika bilder som ovan är det bra att känna till biologiska fakta. En månads svält svarar mot en viktminskning om ca 10 kg. Om nu de allierade i krigets slutskede inriktade sig på att bomba mattransporter de sista tre månaderna så erhålls magerlagda interner, som ser ut som benrangel.

Sen är det lämpligt att komma som befriare och skriva sin egen historia.

Elie Wiesel

På andra raden som nummer 7 lär Elie Wiesel ligga. Elie Wiesel har gjort sig känd som ett uppburet ögonvittne till förintelsen. Dock i sin självbiografiska bok, Night, som kom ut i en ny upplaga 2006 översatt av hans hustru Marion Wiesel förekommer ordet gaskammare mycket sparsamt (sök själv på orden gas och chamber och ni hittar ett ställe).

Det roliga med Elie Wiesel är inte att han är en notorisk lögnare utan när befrielsen kom så gjorde han och hans far gemensam sak med tyskarna och drog till Tyskland. Inte ville man invänta de sovjetiska befriarna som närmade sig. Berodde det på att man hade stor kunskap om vad som isåfall väntade.

För boken Night erhöll Elie Wiesel Nobels Fredspris. Jag är övertygad om att svensken Alfred Nobel, om han kunde, skulle stiga upp ur sin grav och frånta normännen rätten att dela ut fredspris i hans namn.

Som avslutning på detta avsnitt väljer jag att citera Robert Faurisson

”It is time, in the name of truth and out of respect for the genuine sufferings of the victims of the Second World War, that historians return  to the proven methods of historical criticism, and that the testimony of the Holocaust ‘eyewitnesses’ be subjected to rigorous scrutiny rather than unquestioning acceptance”

Var judarna fiender till Tyskland

Vi skall komma ihåg att många tyska judar aktivt stödde Tyskland under första världskriget. De betraktades inte som fiender. Många fick medalj för sina insatser. Det är tveksamt om Hitler själv betraktade dem som fiender i början. Fakta är att Tyskland var det land i Europa som hade bäst villkor för judar. Om jag kommer ihåg rätt betraktades de som tyskar.

London Daily Express, March 24, 1933
London Daily Express, March 24, 1933

Definitivt betraktades de som fiender när Judea deklarerade handelskrig mot Tyskland 1933, se bild, och Tyskarna svarade då med att bojkotta judisk verksamhet under 24 timmar. Jämför detta med Judeas bojkott som skulle vara total och världsomspännande. Nu blev det inte så, ty väldigt många judar tänkte själva. Judeas bojkott blev långt ifrån total och om detta kan man läsa på Our Race Our Nation.

Vi kan lugnt konstatera att Judea, och därmed judarna, var fiender till Tyskland. På samma sätt som att Japan, och därmed japanerna, var fiender till USA.

Uppgift 6 Är påståendet ovan om villkoren för judarna före 1933 korrekt?

Vissa judar utmärkte sig extra mycket som tex judeanen Theodore Kaufman med boken Germany must perish, från 1940, där han i vanlig judeansk stil pläderar för utrotning av andra folk än judar, i detta fall av tyskar.

Det var således Judea som framtvingade koncentrationslägren i strid med de individuella judarnas egna intressen.

Det är faktiskt synd om judarna ty de lider av sjukdomen storhetsvansinne.

Judarnas och de allierades krigsförbrytelser mot judar

Mefkura var en turkisk skonare som chartrades för att föra judiska flyktingar från Rumänien till Istanbul. Hon visade en turkisk flagga och en rödakors flagga. Den 5 augusti 1944 sänktes hon av en rysk ubåt varvid mer än 300 flyktingar dog.

Struma härbärgerade 781 judiska flyktningar när hon sänktes av en rysk ubåt den 24 februari 1942.

Den 25 november sänkte den judiska terrororganisationen Haganah skeppet Patria som härbärgerade 1800 judiska flyktingar i Haifas hamn. Av dessa dog 267 och skadades 172. Anledningen var att skeppets destination var Mauritius och inte Palestina.

Tungt lastad med interner från koncentrationsläger sänktes Cap Arcona och Thielbek av brittiska flygvapnet maj 1945, ca 5000 dog.

Detta är bara några av de krigsförbrytelser de allierade och deras judiska samarbetspartners sysslade med gentemot judar och andra.

Då har jag inte tagit upp engelsmännens terrorbombningar av de tyska städernas arbetarkvarter. Om detta kan ni läsa i Churchills War del 3 av David Irving. För att inte tala om Freiburg 1940 och Dresden 1945. För att inte tala om massmorden på tyskar efter kriget.

Judarnas verklighet i lägren

Många lögner och falska vittnesmål har getts om tyskarna och deras arbetsläger. Den ena efter den andra har falsifierats av senare historisk och kriminologisk forskning. Det slog mig att även myten om inbrända nummer på lägerfångarnas armar, en stor sak på 60-talet, borde ha vederlagts. Några enkla Google-sökningar på nätet gav inte en enda träff och inte en enda bild. Prövade då sökmotorn DuckDuckGo med i princip samma resultat – inte en enda bild. Hur de lyckas radera/förhindra information, om den propaganda jag själv utsattes för som ung, är imponerande.

En lättläst motvikt till alla dessa lögner ges i skriften Auschwitz: The underground guided tour, som skrivits av Carolyn Yeager, vilken finns att köpa på adressen The Barnes Review. För den som vill veta mer om lögnerna rekommenderas The Holocaust Hoax Museum.

Antalet judar före/efter andra världskriget

Det har spridits lögnaktiga rykten om antalet judar som dödades under andra världskriget och man fortsätter sprida dessa lögner. Nu senast på en utställning i Beijing där man med fanatisk envishet upprepar 6 miljoner. Låt oss se på en mer realistisk siffra (självklart kan man kritisera denna källa men jag har via andra källor funnit ungefär samma siffror, se till exempel World Almanac).

Före andra världskriget fanns 16.9 miljoner judar i världen och de fördelade sig geografiskt enligt följande siffror, i miljoner, (siffran inom parentes är sionisternas egna)

  • USA: 5,0 (4,8)
  • Sovjet (inklusive Baltikum): 5,3 (3,2)
  • Palestina: 0,4 (0,4)
  • Europeiska länder som ockuperades av Tyskland: 2,9 (6,1)
  • Resten av världen: 2,4 (2,2)

Totalt: 16,9 (16,6)

En miljon judar dog som soldater i Röda armen eller i Sibirien (observera att gulaglägren fylldes på/sköttes av judar)

Efter andra världskriget fanns 14.7 miljoner judar i världen och de fördelade sig geografiskt enligt följande

  • USA: 5,2 (5,0)
  • Sovjet (inklusive Baltikum): 4,3 (2,0)
  • Palestina: 0,6 (0,6)
  • Europeiska länder som ockuperades av Tyskland: 2,4 (1,1)
  • Resten av världen: 2,2 (2,3)

Totalt 14,7 (11,0)

Källa The Dissolution of the Eastern European Jewry by Walter N. Sanning, 2nd Edition Torrance/California 1985. Sanning måste anses som en tillförlitlig källa då ”hans bok har höjts till skyarna av judar världen över”.

Det vill säga att enligt Sanning dog (16.6-1-14.7) 900 tusen judar under andra världskriget. I själva verket dog mellan 100-200 tusen interner i de tyska arbetslägren. De flesta av dessa dödsfall inträffade på grund av sjukdom, de allierades bombningar och den svält som följde i bombningarnas spår. De allierade hade en förkärlek i att bomba mattransporter.

Syftet med denna sifferexercis är endast att bevisa att den löjliga siffran 6 miljoner är just det – löjlig.

Uppgift 7 Använd demografiska modeller för att simulera en tänkt judisk total världsbefolkning 1985 (17320140) med start från 1947 (11266000). Pröva olika ingångsparametrar. Vilka val och antaganden måste göras för att få ett förväntat värde på 17320140 år 1085?

Något som oftast glöms bort i dessa sammanhang är det folkmord som begicks på tyskar efter kriget. Det vill säga när det var fred!

Totalt dog mer än 17 millioner tyskar och av dessa dog mer än 12 miljoner efter att kriget var slut. Källa: Huttenbrief fuer Volkstum, Kultur, Wahrheit und Recht – Herausgeber (Publisher): Freundenkreis Ulrich von Hutten e.V.

German Deaths
3 250 000 German soldiers due to combat
1 000 000 German women, children, and elderly as victims of residential bombing
3 242 000 German soldiers in allied prisons
2 000 000 Sovjet camps
1 000 000 American camps
120 000 French camps
100 000 Yugoslavien camps
22 000 Polish and CSSR camps
3 000 000 Ethnic German women, children, and elderly as victims of expulsion and
flight from East bloc countries (numbers do not include the Black Sea
Germans)
500 000 Germans murdered by the Russians marching into (in the east) Germany
60 000 Germans murdered by the Russians marching into Austria
120 000 Germans executed or starved to death in the Russian Gulag system
100 000 Germans killed by the Jewish commandos in Poland
5 700 000 German killed in the West by forced starvation

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s