Om

År 2012 ställde jag mig frågan varför världen befinner sig i kaos. För att finna ett svar var jag tvungen att byta yrke: Från logikerns till historikerns, statsvetarens, religionsvetarens, kemistens och genetikerns.  Självklart är jag en dilettant inom alla dessa senare vetenskaper men min bakgrund som logiker må väga upp dessa brister.