Slavar

Det pågår konstant försök till att skuldbelägga europer för slavhandeln – nu och i historisk tid. Sanningen är den att judar och araber är de som främst har sysslat och sysslar med slavhandel. Här skall diskuteras detta område men till att börja med anger jag endast denna skrift Who Brought The Slaves to America.

Andra individer att forska kring är (med länk till första dokument att undersöka):
Juden Monsantos roll inom slavhandeln.
Juden Sassoons roll inom slavhandeln.
Juden Rothschilds roll inom slavhandeln. Se även
http://www.prisonplanet.com/%E2%80%98exposing%E2%80%99-slave-practices-of-rothschild-deflects-real-crime.html

Ytterligare råmaterial för detta avsnitt

Vit sexslavhandel ökar i Israel

Jews and Slavery Throughout History

Al-Hind the making of the indo-islamic world