Gaskammare

Detta avsnitt ger en inledning till de så kallade gaskamrarna, med tillhörande krematorier, på av Tyskland kontrollerat område 1939-1945. De följs sedan av mer uttömmande resonemang.

19 länder

Varför har 19 länder (Österrike, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Kanada, Tjekiska republiken, Frankrike, Tyskland, Ungern, Israel, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Holland, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Rumänien, Ryssland och Grekland) lagar mot historiska undersökningar av händelser under andra världskriget? Totalt har minst 19 länder kriminaliserat historisk forskning. Sverige står på tur.

Beror det på att det i dessa länders arkiv finns dokument som visar en helt annan sida än den officiella?

Sannolikt, ty anledningen till att Ryssland inlemmat sig i denna illustra skara beror på två saker: 1) I Rysslands oorganiserade arkiv finns inte mindre än 80000 till 90000 tyska originaldokument. Där har man hittat dokument om arbetslägren som motbevisar den officiella bilden och 2) Ryssland behöver pengar för att försvara sig. Judiska oligarker har pengar.

Jürgen Graf fängslas

En längre artikel som diskuterar de vanligaste vanföreställningarna är Förintelsen skärskådad av Jürgen Graf, en schweizisk lärare som efter publicering av böcker om andra världskriget utpekats som förintelseförnekare. För sina arbeten, böcker, fick han dagsböter och fängelse i ett och ett kvarts år. Han flydde och fick slutligen asyl i Ryssland där han numer arbetar som översättare.

Kommer han bli utlämnad nu, när även Ryssland kriminaliserat historisk forskning?

Någon vetenskaplig diskussion från förintelseteorins företrädare, med tillhörande rapport, har jag ej funnit. Det enda man hittar är propagandamaterial.

Om nu intet finns fördolt varför kriminaliserar man vanlig historisk forskning?

Lars Adelskogh sparkas från Axevalla

Lars Adelskogh kom fram till samma sak som mig fast före 2002 och det resulterade i boken En tom säck kan inte stå. Skillnaden är att han mycket noggrant har gått igenom den ena lögnen efter den andra och avslöjat dem. Det hela blir i all sin sorglighet humoristiskt. Låt mig ge ett citat från en rättegång i Kanada:

  • Zippel: Ni har sagt att gaskamrarna mätte 10 x 4 x 1,6 meter. Stämmer det?
  • Bendel: Ja.
  • Zippel: Det är 64 kubikmeter, eller hur?
  • Bendel: Jag är inte helt säker, det där är inte min starka sida.
  • Zippel: Hur kan det vara möjligt att få in 1000 människor i ett rum på 64 kubikmeter?
  • Bendel: Det är vad ni måste fråga er själv. Det går endast med tyska metoder.
  • Zippel: Hävdar ni på fullt allvar att man kan få in tio människor på en halv kubikmeters utrymme?
  • Bendel: De fyra miljoner gasade i Auschwitz är bevis för det…

(Lars Adelskogh, En tom säck kan inte stå, sid 36 i pdf-filen och sid 73 i boken.)

Uppmaning till läsaren: mät upp ditt vardagsrum. Mitt är 6*3.5*2.5=53 kubik. Antag nu att en människa som väger 60 kg upptar ett utrymme som svarar mot 60 liter vatten (60 kubik-dm). På 53 kubik ryms då 883 människor. Men när vi väl fått in dessa 883 människor, i mitt vardagsrum, behöver vi inte gasa dem. De är ju redan köttfärs.

Uppgift 1 Ta reda på vilket utrymme en människa i finfördelat tillstånd kräver.

Uppgift 2 Ge ett exakt utrymme en människa får uppta enligt de tyska metoderna. En halv kubik är en grov approximation.

Lars Adelskoghs bok finns att köpa på Nordfronts förlag. Den borde stå i varje svensk bokhylla så att uppväxande generationer kan lära sig att sanningen alltid segrar även om det tar 100 år.

Gaskammare och krematorier

Nürnbergrättegångarna avseende gaskammare, tillika krematorier, för människor var mestadels en tragisk ”fars”. Man dömde folk på erkännande efter tortyr samt på mytomaner och lögnares vittnesmål. Kriminalteknisk bevisföring gavs ej och en sanktionerad teknisk undersökning har till dags dato förhindrats. En kriminalteknisk undersökning kunde dock genomföras i ”smyg” och resulterade i Leuchterrapporten (andra har efteråt bekräftat denna rapports resultat genom liknande undersökningar). I rapporten bevisas att den påstådda gaskammaren i Auswitch aldrig har varit utsatt för gasen Zyklon B (cyanväte) – i sådan mängd att den varit dödlig. Observera att cyanväte förekommer naturligt på samma sätt som gasen radon.

Varför skulle de effektiva och vetenskapligt kunniga tyskarna använda Zyklon B när gasen Sarin är så mycket effektivare. En gas som upptäcktes av det tyska företaget Wuppertal-Elberfeld, Tyskland, 1938.

Fundera över de två avlivningsmetoderna: Inkastade pellets och de berömda duscharna. Zyklon B är cyanväte (blåsyra) i pelletsform och dylika kan inte komma ur ett duschmunstycke. Låt oss därför anta att pelletsen lösts upp i vatten. Envar som tagit en dusch vet hur mycket vatten som sprids i badrummet. Tänk er 50 duschar i ett rum som sprider vatten uppblandat med cyanväte – vad vått det blir i rummet.

Avlivningsideen här är att cyanvätet tas upp av huden. Efter genomförd dusch skall så de våta liken föras till krematoriet av likbärare vilka även de skulle dö när de kom i kontakt med det cyanvätemättade vattnet. Det finns ytterligare ett stort problem med duschavlivning. Vilket?

Uppgift 3 Skriv en rapport om logistiken för de två metoderna samt ange vilka problem som behöver lösas.

Judiskt uppvaknande

Många judar har tröttnat på de upprepade lögnerna och börjat avslöja den falska historien. Därmed har de själva utsatt sig för risker till liv och hälsa. Varför skulle de göra detta om de inte bars fram av en önskan om sanning. Jag har hört talas om folk som offrar sig för sanningen, till exempel Sokrates, men aldrig att de offrar sig för lögnen.

En ung jude, David Cole, tröttnade på förintelsehistorien och åkte själv till Auschwitz och gjorde denna film David Cole in Auschwitz Full Documentary. Här visas bland annat att de påstådda gasade och kremerade judarna har minskat med 5 miljoner och numer anges i Auswitch 1 miljon (tidigare 6 miljoner). I verkligheten rör det sig om mellan 100000-200000 internerade som har dött i Tysklands arbetsläger under krigsåren och i dessa fall har det mest rört sig om sjukdomar och svält. Svälten blev extra stor när de allierade började bomba mattransporter till arbetslägren samt bomba själva arbetslägren.

Håller ni inte med Ursula Haverbeck om att det minsta man kan förvänta sig av judeanerna är en ursäkt. Själv anser jag att de även skall betala tillbaks det som de otillbörligen, via lögner och bedrägerier, har tillskansat sig. Ursulas hemsida finner ni här. För er som finner tyska obegripligt finns en del information här. Om någon kan tänka sig att texta hennes föreläsning lägger jag gärna upp en textad version.

En amerikansk jude, Brother Nathanael Kapner, tröttnade på den judiska läran och konverterade till kristendomen. Nåväl det är inte första gången det händer men han har även tröttnat på lögnerna och fyller Real Jew News med mängder av information om judarnas liv och leverne. Både nutid och dåtid. Om andra världskriget skriver han The Holocaust As Convenient UnHistory.

En amerikansk judisk psykolog Robert Litoff, New Haven,  Conncticut skrev följande brev till Broder Nathanael: Jewish Scholar Refutes The Holocaust

Dessa judiska människor beundrar jag lika mycket som jag beundrar det tyska folket och detta folks kraft att återigen resa sig från noll till ekonomisk stormakt. Vid en bedömning av tyskarnas kraft skall man ha i åminnelse att av de fem senaste förbundskanslerna efter andra världskriget har fyra varit judar och som sådana inte haft tyskarnas bästa för ögonen. Till exempel är förbundskansler Angela Merkel judinna. Dotter till till den polska judinnan Herlind Jentzsch.

Lögnare, mytomaner och psykopater

Alla känner vi till att många människor älskar att stå i rampljuset. Vi har till och med ett ord för dem – ”linslus”. Mest notabelt är sexsåpor som Paradise Hotell men också människor som tar på sig gärningar som de ej utfört. Här i Sverige är psedonymen Thomas Quick mest känd och han fick inget betalt, ändock tog han på sig 18 mord.

Judarna däremot, om de sa rätt saker, fick däremot betalt – av tyska staten. Även här i Sverige gick helt friska judar varje år till läkare och begärde intyg över att de var psykiskt skadade. Med detta intyg kunde de årligen lyfta en summa pengar från Tyskland.

Uppgift 4 Ta reda på vilka tyska företag som tvingas betala skadestånd till judar i nutid och förgången tid.

Nürnbergrättegångarna

Nürnbergrättegångarna är väl de mest sorgliga ”rättegångarna” i mänsklighetens moderna historia. Jag skall inte gå närmare in på dessa då de skulle ta upp minst lika mycket plats som denna text i övrigt. Jag nöjer mig med att ge två filmer och en uppgift. Filmernas namn ger naturligtvis information om vem deras  skapare tänkt sig vara försvarsadvokat för men du skall som domare/åklagare pröva bevisningen på ett rättsäkert sätt.

De två filmerna är 1) The Jewish Gas Chamber Hoax och 2) Auschwitz The Forgotten Evidence History.

Jag föreslår att du väljer den första filmen, att analysera, via slantsingling. På så sätt kan du även se, vid jämförelse med andras resultat, hur ditt resultat påverkats av vilken film du först såg. Det vill säga vem som först får plädera sin sak.

Uppgift 5 Analysera filmerna utifrån deras propagandistiska och sakliga innehåll. Ange dessutom vilka av påståendena som är verifierbar och som skulle accepteras i en domstol. Ange även de kriminaltekniska bevis som ges samt de som inte ges.

För att kunna genomföra denna uppgift behöver du ta reda på hur en bevisföring går till i ett rättssäkert samhälle.

Det kan även vara bra att känna till effekterna av cyanväte (blåsyra) på den mänskliga kroppen. Eftersom cyanväte ofta bildas vid bränder är dess effekter på människan väl kända av läkarvetenskapen. Beskrivningar av effekterna går att finna på nätet.

Judars psyke

Judarnas handlingar i nutiden visar att de hyser ett allmänomfattande förakt för andra. De saknar empati. Något som också bekräftas i boken Jewish Supremacism av David Duke. Boken är något av en encyklopedia över den judiska folkgruppen, dess religion, dess lagar, dess hat mot icke-judar och dess arrogans.

För att förstå judarnas psyke är det bra att känna till att de är inget annat än en stam av jägare och samlare. Sannolikt med en hög andel Neanderthal-gener (detta kommer diskuteras längre fram). Den fulla innebörden av detta påstående kräver studier av till exempel böckerna Before the dawn, A troublesome inheritance och The faith instinct av Nicholas Wade.

Denna inledning avslutas med fyra filmer där den första visar en intevju med den judiske professorn Norman Finkelstein: Truth about Gaza that BBC Tried to Suppress och dennes syn på den israeliska ockupationsarmen.

Sen två filmer som bekräftar att judar säger en sak vid ett tillfälle och en diametralt annan sak vid ett annat tillfälle.

Den första filmen visar judinnan Barbara Lerner som propagerar för invandring till Sverige. För att kunna göra detta erhöll Paideia, år 2001, 40 miljoner av Riksbanken enligt detta års redovisning. Den andra är en film av juden David Sheen och amerikanen Max Blumenthal som mycket klart visar att  judarna vill bli av med sina invandrare.

Avslutningsvis en mycket kort filmsnutt som visar hur soldater från den israeliska ockupationsarmen skjuter en pojke i benet därför att denne kastar sten. Soldaterna är väl synliga i framkanten. Mittemot dem finns en byggnad under uppförande. Sex sekunder in ser man två figurer som rör sig på taket på byggnaden bakom. Elva sekunder in ser man att pojken till vänster ej längre står upp (blå pil). Sen följer en sekvens som tydligt visar att pojken är träffad i benet IDF Film Sniping Children Playing on Rooftop in Gaza

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s