Krig

Den enskilde, vanlige, arbetande människan har aldrig velat ha krig! Så vilka är det som startar krig. Psykopater? Galningar? Nej – långt i förväg långtidsplanerande maktdespoter! Bland dessa tror jag familjen Rothschild tar första platsen. Denna familj lär härstamma från Khazaria ett rike som ej längre existerar.

Om det Khazariska riket kan man läsa i The Thirteenth Tribe av Arthur Koestler.

Boken ger en ytterligare belysning av det nuvarande kriget i Ukraina. I artikeln Israel’s Secret Plan for a < ​ < ​Second Israel > ​ > ​ in Ukraine ges därmed en ny möjlig förklaring till varför Ukraina har blivit så intressant. Även folkmordet på Ukrainare (Holomodor, den påtvingade svälten) som Stalin begick 1932-1933 samt ytterligare folkmord på Ukrainare under och efter andra världskriget, utfört av ryska judar, ges en ny belysning.

Några historiska krig

Jag skall nu ge några exempel på historiska krig så att du bättre skall kunna orientera dig bland dagens krig. Texten baserar sig i huvudsak på The history of the ”Money Changers”, (jag kommer använda ordet Pengaväxlare i betydelsen av en person som växlar sina pengar mot en större volym pengar).

Bank of England

Den första centralbanken instiftades i Holland, Amsterdam, år 1609. Med denna som operationsbas påbörjade Pengaväxlarna sitt krig mot monarkier och folk i Europa. De understödde rebeller och provokatörer över hela kontinenten med speciellt fokus på England.

År 1642 finansierade Pengaväxlarna Oliver Cromwell för att underblåsa oro och revolt i England. År 1649 hade han lyckats få parlamentet att ej längre ge sitt stöd till kung Charles I och resultatet blev att kungen avrättades.

Nu iscensattes olika kostsamma krig där det mest betydelsefulla var när Pengaväxlarna stödde William av Oranges invasion av England. Detta krig var dubbelt lönsamt ty inte bara skuldsattes England utan också Holland. William av Orange kröntes 1689 till Englands kung William III.

Slutligen kunde Pengaväxlarna skapa en centralbank i England, Bank of England, år 1694. De skulder som skapades fram till detta år avbetalas fortfarande. En intressant men okänd bakgrund till The City of London ges på denna blogg.

Napoleon

Napoleon sålde år 1803 ett område väster om Mississippi till USA mot en köpeskilling av 3 millioner dollar i guld. Med dessa pengar började han erövra stora delar av Europa. Överallt mötte han motstånd som finansierats av Bank of England. Så Pengaväxlarna gjorde stora förtjänster på hans motståndare men inga på honom. Napoleon kan således knappast ha varit populär hos dem.

År 1815 lämnar Napoleon ön Elba och återvände till Paris med 1000 soldater. Dessa utökades för varje fransk arme som sändes mot honom och väl framme i Paris, utan att en enda kula lossats, bärs han, av folket, in i det kungliga palatset. (Vår kunskap om Napoleon måsta vara mycket tillrättalagd.)

Pengaväxlarna sätter dock igång med ytterligare ränker och penningstöd för att få ett slut på denne klarsynte person. Så vid Waterloo möter han den, av Bank of England bekostade, engelska armen under ledning av Duke of Wellington.

För att försäkra sig om sitt informationsövertag fanns en av Rothschild utsänd kurir, Rothword, som betraktade slaget och när det avgjorts skyndade hem till London. Där rapporterade han resultatet och denna kunskap utnyttjade Nathan Rotschild för att ytterligare öka sina rikedomar. Övriga Londonbor fick inget veta förrän Wellingtons kurir anlände 24 timmar senare.

Denna kunskap har familjen Rothschild försökt förneka i en process mot New York Times men misslyckades gruvligen då domstolen (1915?) dömde Rothschild till att betala alla domstolskostnader.

Illuminati

En amerikansk general, Albert Pike, som lockats till organisationen Illuminati, slutför sin planering av tre världskrig och ett antal revolutioner världen över år 1871. I huvuddrag kan planen skrivas:

 1. Första världskriget har som mål att avliva Tsaren med familj (såsom utlovats av Nathan Mayer Rothschild år 1815). Det ryska riket skall ersättas med ett kommunistiskt rike. Detta senare rike skall främst attackera kristendomen. Meningsskiljaktigheter mellan det Brittiska emperiet och det Tyska empiriet skall användas för att skapa detta krig.
 2. Andra världskriget har som mål att förstöra fascismen (en politisk rörelse skapad av Rothschild) och öka sionismens inflytande samt att öka kommunismens inflytande till samma nivå som den samlade kristendomens.Tanken var också att slakta judar så att ett allmänt hat mot tyskar uppstod. I detta misslyckades Pengaväxlarna ty alltfler börjar upptäcka att Förintelsen är en lögn. Tyskarna hade ingen lust att slakta judar.
 3. Tredje världskriget har som mål att skapa världsstaten. För att få igång detta skall man spela ut muslimer mot sionister. Något vi ser pågå just nu. Tanken är att under tiden som detta pågår skall övriga nationer tvingas börja bekämpa varandra – notera upptrappningen mot Ryssland.Detta krig har länge varit högintesivt på det ekonomiska planet och lågintensivt med bomber och granater. Vad annat är tredje världens allt ökande skuldböda samt krigen i Irak, Libyen, Syrien med flera stater.

För att få lite mer förståelse av dessa monstruösa Pengaväxlares planer se The history of the ”Money Changers” punkt 1871.

Första världskriget 1914

De tyska Rothschilds lånar ut pengar till tyskarna. De brittiska Rothschilds lånar ut pengar till britterna. De franska Rothschilds lånar ut pengar till fransmännen.

Rothschilds har kontroll över de tre europeiska nyhetsbyråerna: Wolff i Tyskland (etablerat 1849); Reuters i England (etablerat 1851); Havas i Frankrike (etablerat 1835).

Rothschilds kan därmed manipulera folken i dessa länder. Speciellt manipuleras tyskarna till att starta kriget. Familjen Rothschild försvinner i princip från den mediala rapporteringen. Jämför Wallenbergarnas motto ”Esse non videri” (fritt översatt: ”vara utan att synas”) samt Bonniers manipulation av svenskarnas sätt att tänka genom sin nästan totala kontroll över svensk media.

Den ryska judiska statskuppen

Pengaväxlarna förlät aldrig Tsaren för att han

 1. förvägrade dem en centralbank i Ryssland,
 2. stödde Lincoln under det amerikanska inbördeskriget.

På grund av detta spenderade Jacob Schiff, en av Rothschilds kumpaner, 20 millioner dollar genom sitt företag, Kuhn, Loeb & Co, för att finansiera den ryska revolutionen (det vill säga den ryska judiska statskuppen).

Den kinesiska revolutionen

I oktober 1949 tillkännager Mao Tse Tsung grundandet av Kinas folkrepublik. Kinas kommunistiska parti finansierades av den av Rothschild skapade kommunismen i Ryssland samt av följande individer Solomon Adler, anställd på USAs finansdepartement tillika sovjetisk spion; Israel Epstein, son till en judisk bolsjevik som fängslats av Tsaren på grund av omstörtande verksamhet; Frank Coe, ledande tjänsteman på IMF som skapades av Rothschild.

Den judiska närvaron i Kina går långt tillbaks och kan spåras till 7:e till 12:e århundrandet. Men även i opiumhandeln var de verksamma och då främst genom den irak-judiska familjen Sasson.

Mer om det judiska inflytandet i Kina finns att läsa på denna flashbacktråd.

Ytterligare råmaterial för detta avsnitt

Radanites were medieval Jewish merchants och The Alliance Between China and Zionism.

Några moderna krig

Här skall jag diskutera några moderna krig och varför de sattes igång. Nedan använder jag uttrycket ”falsk flagg” för att beteckna händelser som utmålar en grupp i samhället, för att vara orsak till händelsen, när det i själva verket är en helt annan grupp som står bakom, men som använder sig av individer ur den första gruppen.

Yinonplanen

Låt mig återgå till Illuminatis plan från 1871 så som Pike la fram den:

 1. Tredje världskriget har som mål att skapa världsstaten. För att få igång detta skall man spela ut muslimer mot sionister.

och utifrån denna plan diskutera vilka förberedelserna för det tredje världskriget är.

En målsättning med andra världskriget var att skapa en judisk stat i Palestina. Detta har uppfyllts i och med den israeliska ockupationsarmens stationering. Men planerna har aldrig varit att begränsa ockupationen till det av FN tilldelade området, titta bara på den israeliska flaggan där de två blåa fälten illustrerar floderna Eufrat och Nilen. Ganska snart (1947) drogs Yinonplanen upp. Denna plan gäller erövrandet av det gråa området i kartan nedan
thepromisedland[1].gif
För att komma dit skapar man så mycket kaos i världen som möjligt, helt i enlighet med planen för det tredje världskriget.

Några exempel är kriget i Jugoslavien (där många muslimer bor). Till detta skall vi lägga krigen i följande stater

 1. Libanon
 2. Lybien
 3. Irak
 4. Somalia
 5. Sudan
 6. Afganistan
 7. Syrien

och det planeras krig i Iran. Skojar jag? Lyssna på den judiske generalen Wesley Clarke. Skojar han?

Lyssna noga på vad han säger och vet då att både Khadaffi och Sadam ville ha betalt i annat än amerikanska dollar. Detta var en utmaning av Peningväxlarna som därmed skulle förlora sin kontroll, över att växla en mindre summa pengar till en större, när det gäller olja. Därmed skulle första stenen vara i rullning för att vrida deras monopol ur händerna på dem.

Ta även del av denne generals uttalande för CNN som i april 1999 säger följande om Jugoslavien

Låt oss inte glömma vad ursprunget till problemet är. Det finns ingen plats i moderna Europa för etniskt rena stater. Det är en 1900-talsidé och vi försöker gå över till 2000-talet, och vi kommer att göra det med multietniska stater.

Självaste Bill Clinton bekräftade detta i Die Welt, april 17, 1999, sid 7

I believe it is necessary for us in the future that we engage ourselves permanently in the Balkans in order to foster multi-ethnical democracies there.

Nu är inte detta den enda orsaken till varför kriget i Jugoslavien startades av judarna i Washington.
CampBondsteelAndra anledningar är att Rothshild behöver en militär bas för sina förberedelser för det tredje världskriget, i Kosovo finns nu en jättelik militärbas – Camp Bondsteel, samt att Sasson behöver ett logistikcenter för sin knarkhandel.

Uppgift 12 Ta reda på vad de verkliga anledningarna till ovanstående krig är. Tänk brett ty det är inte bara olja.

Tvillingtornen

Tvillingtornen i New York rasar. En händelse under falsk flagga, det var inte det muslimska samhället vilket framgår av föreläsningen at New Horizons av Judy Wood: Where Did The Towers Go. Det finns fler bevis än dessa tekniska.

Att det går att skapa energier som beskrivs i filmen ovan framgår av forskningsprojektet HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program).

Det var definitivt inte ett par flygplan som sänkte Tvillingtornen, detta har motbevisats upprepade gånger. Ej heller var det någon form av vanligt sprängämne, något som diskuteras av Judy Wood, utan någon annan form av kraft. Håll utkik, i filmen, efter stora byggelement som rasar men som på sin väg ner bara lösas upp i intet.

Anders Breivik

Det finns väl ingen normalt funtad människa som tror att en enstaka individ skulle ha kunnat utföra och genomföra det Anders Breivik påstås ha utfört i Oslo och Utøya.

Koppla istället ihop denna händelse med något som Norge som nation gjort innan. Det finns vissa som hävdar att Utøya var NATO:s straffexpedition mot Norge för att Norge sommaren 2011 hoppade av kriget mot Libyen. Vidare lär Norge ha backat upp Palestina i FN 5 dagar innan Utøya.

Uppgift 13 Forska i olika scenarior där Norges agerande kan ha utmanat Pengaväxlarna.

Paris redaktionen

Även händelserna i Paris Charlie Hebdo är en händelse under falsk flagg (tyvärr kan jag inte ryska men väl använda google-översätt). Se även Charlie Hebdo Shootings – Censored Video som numer är censorerad på youtube och andra media kontrollerade av judar. Massakerns uppgift är att underblåsa fientlighet mellan fransmän och muslimer i allmänhet. Den massiva invandringen i Sverige har också som, ett av sina, mål att skapa elakartade konflikter mellan svenskar och muslimer. Självklart blir även judarna i Sverige drabbade av muslimernas hat (de har en religion liknande judarna) men vad bryr sig Pengaväxlarna om det. Judeas ledning är känd för att offra fränder för att Rothschild skall kunna kalla sig Kejsare av Jorden.

Finns det någon händelse där Frankrike skulle ha utmanat Pengaväxlarna? Några hävdar att Charlie Hebdo var NATO:s varning till Frankrike för att de vill hoppa av sanktionskriget mot Ryssland samt att Frankrike planerade att leverera de krigsfartyg som Ryssland beställt.

Rothschilds har för övrigt sin egen direkta koppling till terrordådet. En månad innan attacken tog Rothschild över ägandeskapet för veckotidningen. Ett blodigt spektakel senare och Simsalabim! Upplagan drar i väg från 70 000 till 7 miljoner ex. En ökning med 10 000 procent.

Uppgift 14 Forska i olika scenarior där Frankrikes agerande kan ha utmanat Pengaväxlarna.

Hela nätet formligen svämmar över av dylika falsk flagg händelser. För att inte tala om judiskt kontrollerad media. Det är judeanerna som ligger bakom. Inte muslimer eller enskilda judar.

Allt följer de linjer som generalen Pike drog upp 1871!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s